วิธีการใช้งาน google Docs

วิธีการใช้งาน google Docs 1
https://www.youtube.com/watch?v=8LMrUw__H_4
swu.mooc
https://www.youtube.com/channel/UC0sYWA1fV6rAlhOxie0EjFg

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”