เทคนิคการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องใน Google Sheets

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=C7KAr19k4CA&ab_channel=ITaroundU