ระบบออกใบประกาศนียบัตรแบบ PDF อัตโนมัติ สามารถค้นหาได้

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #datastudio #ระบบออกใบประกาศ #certificate

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=RDW5mrakask