การประยุกต์ใช้ Appsheet เพื่อพัฒนานวัตกรรม

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #AppSheet #สอน #เรียน

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=iMchPOT_YxA&ab_channel=ITaroundU