สร้างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในองค์กร

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #edoc #ฟรี #สร้าง

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=a9C1m2L3GHo&ab_channel=ITaroundU