การสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #สร้างข้อสอบ #แบบคะแนนไม่เท่ากัน #google

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=LF5zH8jbf_o&ab_channel=ITaroundU