เทคนิคการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องใน Google Sheets

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=C7KAr19k4CA&ab_channel=ITaroundU

ผู้ดูแลระบบ

25/10/2564

วิธีการใช้งาน google Docs

วิธีการใช้งาน google Docs 1https://www.youtube.com/watch?v=8LMrUw__H_4swu.moochttps://www.youtube.com/channel/UC0sYWA1fV6rAlhOxie0EjFg Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

ผู้ดูแลระบบ

25/08/2564

การเช็คชื่อคาบคู่ หรือคาบเบิ้ล ในปพ.5

วิธีการเช็คชื่อนักเรียนในคาบที่เป็น (คาบคู่ หรือคาบเบิ้ล) สำหรับปพ.5 ไฟล์ Excel (แบบรายวิชา) ที่แจกไปก็สามารถเช็คได้เช่นกันนะคร๊าฟ ดาวน์โหลดจากคลิปนี้เลยนะครับ : http://gg.gg/p395f

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564

ทะเบียนส่งหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ

ฟอร์มทะเบียนส่งหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ (โดยไม่ใช้สคริปต์) ใช้งานได้จริง 100% ——————— ลิงค์สคริปต์ : https://bit.ly/36FLF3Z ลิงค์ออกแบบหัวฟอร์ม : https://bit.ly/2H4hA5F

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564

ทะเบียนรับหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ

แนะนำการทำฟอร์มทะเบียน รับ หนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ (โดยไม่ใช้สคริปต์) ใช้งานได้จริง 100% ——————— ลิงค์สคริปต์ : https://bit.ly/36FLF3Z ลิงค์ออกแบบหัวฟอร์ม : https://bit.ly/2H4hA5F

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564

การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน

การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน จัดทำโดย นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564
1 2